Medžlis Kakanj

informativno - edukativni portal

Obre – bilten 2011

SNAGA JE U ZAJEDNIŠTVU

Prethodne četiri godine u džematu Obre bile su u znaku promjena, velikih radova i napretka na svim poljima. Na renoviranje džamije, džamijskog harema, imamske kuće i džematskih mezarja u tom periodu izdvojenio je oko 130.000 KM. Da je Džematski odbor u starom sazivu dobro radio, potvrdile su, svojim glasovima, i džematlije, tako da će Odbor, u istom sastavu, raditi još jedan mandat.

Početkom 2007. godine izabran je Džematski odbor u sastavu: Bakir Spahić, Suad Spahić, Ibro Vehab, Adem Obralija, Kemal Spahić, Salem Obralija, Mensud Murtić i Elvis Delibašić. Džematski odbor predvodili su privrdenici Bakir Spahić (predsjednik) i Suad Spahić, koji su nesebičnim zalaganjem davali primjer ostalim džematlijama. U sastavu Odbora bili su i blagajnici oba pokopna društva. Odbor su čekali brojni poslovi i zadaci koje je trebalo realizovati. Spomenimo samo neke: izbor novog imama (budući da je dotadašnji imam Mehmed-ef. Delić, zbog zdravstvenih problema, prijevremeno penzionisan), renoviranje džamije, rješavanje pitanja grijanja, završetak radova na imamskoj kući, ograđivanje džamije i džematskih mezarja, unapređenje i sređivanje džematske blagajne, te ujedinjenje dva pokopna društva koja su egizstirala u džematu.

U augustu 2007. godine Ermin-ef. Zahirović, koji je ranije obaljavljao imamsku dužnost u džematu Kujavče, izabran je za novog imama.

Džematski odbor je vrlo brzo krenuo u akciju. Umjesto stare, željezne ograde, oko džamije i imamske kuće postavljena je nova kamena, čija je vrijednost oko 20.000 KM. Te troškove izmirio je novoizabrani mutevelija Bakir Spahić.

Već sljedeće godine nova kamena ograda dodatno je ukrašena pocinčanim elemntima, za što se pobrinulo preduzeće Rudstroj i njegov direktor Suad Spahić. Te godine završeni su i preostali radovi na imamskoj kući.

Džamija u novom ruhu

Tokom 2009. godine počeli su i radovi na renoviranju unutrašnjosti džamije. Uklonjene su stare tapete i pod, zidovi su obojeni u bijelo, džamija je dobila podno grijanje, a osigurano je i grijanje za učionicu. Trebalo je promijeniti i već dotrajalu stolariju, za što je bilo potrebno osigurati dodatnih 30.000KM. Još dok su izvođeni radovi na unutrašnjem uređenju džamije, pokrenut je i projekat ograđivanja tri džematska mezarja jer je stara ograda bila dotrajala.

Krajem  2009. godine završeni su planirani radovi u unutrašnjosti džamije, urađeni su i potrebni radovi u učionici, pa se pristupilo ograđivanju tri džematska mezarja.

U 2010. godini prešlo se na vanjsko uređenje džamije. Prioritet su bili radovi na kubetima. Najprije je postavljena nova izolacija, a nakon obavljanja i ostalih pripremnih poslova, kubeta su prekrivena bakrom. Vrijednost te investiciji premašila je 60.000KM.

Izmijenjeni su i oluci, a nakon što je na zidove postavljena toplotna izloacija, red je došao i na novu fasadu. Na munari je stavljen novi pokrov od bakra, a umjesto starog urađeno je novo šerefe, sa novim i još ljepšim kandiljima. Završetkom molerskih radova na munari i zidovima džamije, priveden je kraju projekat vanjskog uređenja i renoviranja džamije. Za vrijeme trajanja tih radova u džamiji su ugrađena i dva klima-uređaja, a nekoliko džematlija osiguralo je LCD televizor za mektepsku učionicu. Novčana vrijednost spomenutih projekata procjenjuje se na oko 130.000KM. Radove su finansirale džematlije, a bilo je i dobrovoljnih priloga pojedinaca i preduzeća.

Mjesto dobrih učača Kur’ana

U saradnji s Mjesnom zajednicom Obre i Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca obnovljena je Šehidska česma džematu.

U sferi administrativnog poslovanja, izrađen je Pravilnik o radu Džematskog odbora u kojem su naznačene obaveze i dužnosti, kao i jednakopravnost svih džematlija. Pravilnik je stupio na snagu 13. septembra 2008. godine. Sljedeća značajna odluka Džematskog odbora bila je  ujedinjenje dva džematska pokopna društva. Trenutno se priprema i pravilnik o radu Pokopnog društva.

Kada je riječ o vjerskom životu, u džamiji se klanjaju svih pet dnevnih namaza, džuma i bajrami. Mektepska nastava izvodi se četiri dana u sedmici, a svi značajni datumi iz islamskog kalendara  obilježvaju se prigodnim predavanjima, ili programima koje izvode polaznici mektepske nastave.  Kao vaizi, gosti džemata u prethodniom periodu bili su i: muftija sarajevski Husein-ef. Smajić, dr. hfz. Halil-ef. Mehtić, mr. Sulejman-ef. Čeliković, hfz. Husejn-ef. Čajlaković, te profesori: Muharem-ef. Omerdić, Nezim-ef. Halilović Muderris, Zakir-ef. Ljubović i Elvedin-ef. Ibrahimspahić.

Polaznici mektepske nastave iz džemata Obre ostvarili su zapažene rezultate i na tamičenjima koja su organizovana na nivou Medžlisa i Muftijstva. U mektepskoj 2007/08. godini  Selvedin Neimarlija osvojio je prvo mjesto u kategoriji učenje Kur’ana, te učestvovao i na takmičenju na nivou Sarajevskog muftijstva. Bilal Delibašić je 2009. i 2010. godine, u istoj kategoriji, osvojio treće mjesto, dok je Ajla Delibašić, na takmičenju u učenju Kur’ana, 2010. godine bila četvrta.  U kviz-takmičenju Svijet islama ekipa džemata Obre bila je treća 2009. a druga 2010. godine.

Na bajramskom turniru mektepskih klubova u nogometu ekipa iz ovog džemata osvojila je prvo mmjesto u mektepskoj 2007/08. godini.

Kada je riječ o radu s omladinom, u posljednje četiri godine, u nekoliko navrata, u zimskim mjesecima organizovani su kursevi Kur’ana, sufare i druženja za mladiće i djevojke, a  u sportskoj sali obližnje škole bio je osiguran i tremin za rekreaciju. Osim toga, tokom ramazana organizuju se iftari i sijela za omladinu.

Aktivnosti na edukaciji žena, te redovne halke Kur’ana, druženja i učešće na kursevima koji se organizuju na nivou Medžlisa, vodi i usmjerava muallima Jasmina Mušija. Žene se redovno okupljaju već godinama, uče Kur’an i sporovode u djelo razne ideje i aktivnosti u vezi s džamijom. Osim toga, one, već tradicionalno, zajedno pripremaju i ašuru kojom poslije jacije počaste sve prisutne.

Džemat Obre ima oko 550 članova Islamske zajednice iz zaselaka Hrasno, Vehabi, Usijel, Obre i Čaluci.

U protekle četiri godine na ahiret je preselilo 47 džematlija, dok je broj novorođenih nešto manji. Ikrar-dove proučene su za: Abida i Fatimu Čizmić, Subhiju Obralija, Husniju Neimarliju, FadilaSejdu Čaluk, r.a., Ramiza Ljubovića, Osmana i Hikmetu Fejzović, te Omera i Hatidžu Mušija.

Produžen mandat Džematskom odboru

Na izborima u Islamskoj zajednici u decembru 2010. godine produžen je mandat Džematskom odboru u sastavu: Bakir Spahić, Suad Spahić, Ibro Vehab, Adem Obralija, Kemal Spahić i Kenan Delibašić. Naime, oni su izrazili želju da dovrše započete projekte i džamijski harem urede novim popratnim objektima, što su džematlije, dajući im svoje glasove, i potvrdile.

Nadamo se da će, uz Božiju pomoć, aktivnosti u ovom džematu i dalje ići uzlaznom putanjom. Allahu, dž.š., upućujemo dovu da vrijednom Džematskom odboru i svima koji su pomogli u realizaciji mnoštva korisnih projekata podari svako dobro i obraduje ih najljepšom nagradom.

 

 

 

Updated: March 17, 2016 — 7:31 am
Medzlis Kakanj © 2016 Frontier Theme
Loading...