Medžlis Kakanj

informativno - edukativni portal

MEVLUD U DŽEMATU HODŽIĆI

Džamija u džematu Hodžići ispunjena do posljednjeg mjesta za vrijeme učenja mevluda u spomen na Allahovog dž.š. Miljenika,  Muhammeda a.s. Mjesec rođenja Poslanika a.s., na području Medžlisa IZ-e Kakanj obasjan je raznovrsnim programima čiji je cilj približiti vjernicima život i djelo Muhammeda a.s. Džemat Hodžići bio je domaćin glavnom imamu Medžlisa Kakanj, imamima, te vjernicima i vjernicama. Mirzet efendija Imamović  je u svojstvu imama domaćina poselamio prisutne i izrazio im dobrodošlicu. U svom obraćanju akcentirao je ulogu Poslanika a.s. u kojoj podučava svoje sljedbenike kako da izgrade ispravan odnos prema Allahu dž.š., Poslaniku a.s., prema ljudima i prirodi. Uspostavljajući pravilan odnos prema spomenutom, postići ćemo sreću i zadovoljstvo na Dunjaluku i na Ahiretu.

Prije vazu-nasihata glavnog Imama, prisutnima se sažeto ali veoma sadržajno obratio Faruk ef. Agić. Faruk efendija je kroz nekoliko kur’anskih ajeta i Poslanikovih hadisa istakao važnost namaza i moralnog ponašanja kao dva uvjeta uspjeha na oba svijeta. Mevludski dio programa izveli su imami Medžlisa Kakanj.

Glavni imam Medžlisa Kakanj poselamio je prisutne i čestitao im dan rođenja Poslanika a.s. i njihov izraz ljubavi prema Poslaniku a.s. koju su pokazali dolaskom na mevlud. Da bi prisutnima najbolje predstavio ljubav ashaba prema Poslaniku, Sulejman efendija je spomenuo nekoliko primjera u kojima ashabi, ne žaleći sebe i svoj život slijede Poslanika a.s.  Istakao je da ukoliko budemo spremni iskazati svoju ljubav prema Poslaniku slijeđenjem Njegovog sunneta, zasigurno ćemo biti u društvu Poslanika i odabranih Allahovih robova. Lijepi glasovi učenja Kur’ana, tekbira, salavata, odlomaka mevluda i kasida o Poslaniku a.s. natapali su srca prisutnih. Na samom kraju programa Mirzet efendija je podijelio petnaest Kur’ana odraslim  svršenicima sufare koji su se potrudili i savladali uvod u Kur’ansko pismo. Pohvalio je i on koji su u prethodnom periodu naučili sufaru i pozvao one koji  još nisu naučili, da se prijave i upišu se u redove onih koji uče i čuvaju Allahovu dž.š. Knjigu, Kur’an.

Medzlis Kakanj © 2016 Frontier Theme
Loading...