Medžlis Kakanj

informativno - edukativni portal

Info: Obre

obre

Džemat Obre smješten je na putnom pravcu Ćatići – Kraljeva Sutjeska i ubraja se među veće džemate na području Medžlisa IZ Kakanj. Pripadaju mu zaseoci: Obre, Vehabi, Hrasno, Čaluci i Usijel. Džemat ima oko 450 članova..

Džamija u džematu Obre svečano je otvorena 1975. godine. Od tada do danas predsjednici Džematskog odbora bili su: h. Nazif Obralija, h. Salih Obralija, h. Mehmed Čaluk, Nezir Čaluk, Kasim Krivokapa, Džumhur Čaluk,  Mirsad Avdispahić, Spahić Bakir i aktuelni mutevelija Avdispahić Suad.

U neposrednoj blizini džamije su i četiri mezaristana od kojih su dva novi vakufi.

Tokom posljednjih pedeset godina imami u džematu Obre bili su:

Abdulah-ef. Ganić, (imam u džematu bio je duže od trideset godina), Sulejman-ef. Husika (tri i pol godine), Mehmed-ef. Delić (od 1980. godine do 21.9.2004. god.). Sadasnji imam u dzematu je Ermin ef. Zahirović.

Updated: March 17, 2016 — 7:32 am
Medzlis Kakanj © 2016 Frontier Theme
Loading...