Medžlis Kakanj

informativno - edukativni portal

Info: Brežani

brezani

BREŽANI

Džemat Brežani smješten je u donjem dijelu sliva rijeke Trstionice, 8 km od Kaknja u pravcu Kraljeve Sutjeske. Džemat ima oko 400 članova i iz godine u godinu se broj članova povećava.

Prva džamija u džematu Brežani izgrađena je davne 1910. godine. Njene dimenzije bile su 5 X 6 metara i bila je pokrivena šindrom.

Današnja džamija izgrađena je 1964. godine u dimenzijama 15 X 10 metara i pokrivena je crijepom. Do danas je više puta je renovirana. Uz nju se nalazi i imamska kuća.

 

DOSADAŠNJI IMAMI, MUTEVELIJE I DŽAMIJSKI ODBORI

 

Od 1964.godine imamsko-muallimsku dužnost obavljali su:

  • Mustafa-ef. Begovac
  • Rasim-ef. Šabanović
  • Kasim-ef. Kadić
  • Ibrahim-ef. Muslija
  • Hamza-ef. Berbić
  • Mevludin-ef. Hafizović
  • Muhamed-ef. Lopo

Sadašnji imam u džematu je Faruk ef. Agić.

Mutevelije u džematu Brežani u proteklom periodu bili su: Salko Velispahić, Ibrahim Velispahić, Mehmed Berbić, Mustafa Berbić, Ibrahim Heganović, Rifet Velispahić, Hasan Velispahić, Huso Berbić, Ibrahim Ćosić i Hišam Berbić. Aktuelni mutevelija je Šemsija Berbić.

U džematu se nalaze i dva mezaristana (greblja):

Mejzino greblje: Po predanju, tu su ukopani umrli od kuge; ovo greblje nije aktivno.

Današnje greblje Brežani; u više navrata je ograđivano i proširivano zahvaljujući vakifima iz ovog džemata koji su darivali zemljište za proširenje greblja.

 

Tokom 2005. godine džematlije su vlastitim sredstvima kupile zemljište za izgradnju nove džamije ili, bolje rečeno, islamskog centra. Prema projektu, u sklopu džamije bit će i niz pratećih objekata namijenjenih za sveobuhvatan vjersko-kulturni život muslimana ovog džemata, a i šire. Planirano je da radovi krenu početkom građevinske sezone u 2006.godini. Na čelu petnaestočlanog Odbora za izgradnju džamije, pred kojim su veliki zadaci, je Mehmedalija Velispahić

Updated: March 31, 2016 — 5:54 pm
Medzlis Kakanj © 2016 Frontier Theme
Loading...