Medžlis Kakanj

informativno - edukativni portal

Category: BRNJIC

ZASJEDAO ORGANIZACIONI ODBOR ZA MANIFESTACIJU ŠEHIDI BRNJICA – 2017.

U prostorijama Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Općine Kakanj, 15.05.2017. i 19.05.2017. godine, održana su dva sastanka Organizacionog odbora za manifestaciju Šehidi Brnjica -2017. Na sastancima su bili prisutni: predsjednik Organizacije porodica šehida Tahir Mandžuka, predsjednici mjesnih zajednica iz Brnjica na čelu sa Mensurom Šahman te predstavnik Medžlisa Kakanj, koordinator za nevladin sektor, Elvedin […]

Info: Brnjic

Brnjic Džemat Brnjic nalazi se 22 km sjeverno od Kaknja. U sastavu ovog džemata su naseljena mjesta Brnjic, Bašići, Pedići i Jarevice. Džemat ima oko 450 domaćinstava (članova). U džematu se, pored džamije, nalazi i mesdžid (kuća koja je kupljena i 1998. god. preuređena u mesdžid). Džamija je sagrađena i otvorena 1991. godine. Jedan od […]

Medzlis Kakanj © 2016 Frontier Theme
Loading...