Medžlis Kakanj

informativno - edukativni portal

Month: March 2016

Info: Tršće

TRŠĆE             Područje džemata Tršće obuhvata sela: Bašići, Tabaci, Subašići, Ivnica, Skenderovići i Semetiš. Džemat broji oko 350 domaćinstava. Na području džemata postoje tri vjerska objekta: džamija u Tršću, te mektebi na Ivnici i Semetišu. Prema postojećim pisanim tragovima, prva džamija u Tršću sagrađena je oko 1880. godine. U njoj se klanjalo i obavljale druge […]

Info: Brnjic

Brnjic Džemat Brnjic nalazi se 22 km sjeverno od Kaknja. U sastavu ovog džemata su naseljena mjesta Brnjic, Bašići, Pedići i Jarevice. Džemat ima oko 450 domaćinstava (članova). U džematu se, pored džamije, nalazi i mesdžid (kuća koja je kupljena i 1998. god. preuređena u mesdžid). Džamija je sagrađena i otvorena 1991. godine. Jedan od […]

Info: Varda

VARDA Varda je prigradski džemat  koji ima oko 250 članova. Džamija u Vardi je jedna od najvećih i najljepših na području Medžlisa IZ Kakanj. Dimenzije džamije su 18×12 m. Džemat ima svoj mekteb i vakufsku kuću.   Varda je jedan od najmlađih, ako ne i najmlađi džemat na području Medžlisa IZ Kakanj. Džemat je osnovan […]

Info: Zgošća

ZGOŠĆA Džemat Zgošća udaljen je oko četiri kilometra od centra grada. Smješten je uz saobraćajnicu Kakanj – Tršće – Ponijeri – Zavidovići. Kroz naselje teče Bijela Rijeka, Zgošća ili, kako je obično zovu – Rijeka. Džemat broji između 350 i 400 domaćinstava, a u sklopu džemata, uz njegov glavni dio, su i zaseoci Čobe, Crnač […]

Info: Bićer

BIČER-ŽELJEZNIČKA STANICA Džemat se nalazi na lijevoj strani rijeke Bosne i obuhvata mjesne zajednice Bičer i Povezice (naselja: Bičer, Slijevnice, Željeznička Stanica, Hrasnice i Povezice). Džematu pripada 450 domaćinstava. Džamija je u funkciji od augusta 1973. godine, od kada datira i džemat (prije je to bio dio džemata Doboj). Uz džamiju se nalaze imamska kuća, […]

Medzlis Kakanj © 2016 Frontier Theme
Loading...